+421 910 366 666 office@marcusindustry.com

RaM Kotolne – 2.Etapa – Kotol K6

RaM Kotolne – 2.Etapa – Kotol K6

Účelom stavby je zabezpečenie výroby potrebného množstva pary výstavbou nového granulačného kotla K6 o tepelnom výkone 208 MW, vrátane súvisiacich technologických zariadení a infraštruktúry v  DZ Energetika.

Projektová dokumentácia rieši inštaláciu nového granulačného kotla v Teplárni U. S. Steel Košice, s.r.o. na mieste pôvodného kotla K6 s rovnakým označením K6, avšak oproti jestvujúcemu kotlu bude mať nový kotol K6 vyšší menovitý výkon t.j. 208 MW. Realizácia nového kotla K6 (na uhlie so spoluspaľovaním koksárenského alebo zemného plynu) umožní postupne ukončiť prevádzku jestvujúcich kotlov K4 a K5, ktorých technológia je založená na spaľovaní uhlia, ale tieto nedokážu splniť požadované emisné limity.

Výstavbou nového kotla K6, nadväzujúcou na v súčasnosti realizovaný kotol K7 sa zavŕši ekologizácia výroby pary v uhoľných kotloch U.S. Steel Košice, s.r.o., so zachovaním výroby rovnakého množstva pary z uhlia ako bola doposiaľ.

Po zrekonštruovaní kotla K6, uvedení kotla K7 do prevádzky a odstavením kotlov K4 a K5 z prevádzky dôjde k celkovému zníženiu produkcie znečisťujúcich látok do ovzdušia z prevádzky kotolne oproti súčasnému stavu, a tým aj k splneniu požadovaných emisných limitov platných od roku 2016.

Sektor

Rekonštrukcie

Klient

ENERGYCO, s.r.o.

Investor

U. S. Steel Košice, s. r. o.

Realizácia projektu

MARCUS INDUSTRY, a.s.

Máte záujem o takýto projekt?

Vyplňte kontaktný formulár a poskytneme vám podrobné informácie.

Stiahnite si brožúru

Máte projekt ?