+421 910 366 666 office@marcusindustry.com

PRINÁŠAME VŽDY NOVŠIE A LEPŠIE RIEŠENIA

Energetické stavby | Rekonštrukcie | Inžinierske a dopravné stavby | Pozemné stavby
Marcus Industry ISO
Chcem vedieť viac

Sme partnerom významných klientov na Slovensku a v zahraničí

Máte projekt ?

Sme tu pre Vás, prinášame Vám riešenia…

Sme odborníci v týchto oblastiach

Rokov Skúseností v stavebnÍctve

úspešne dokončených projektov

zákazníkov

 So spoločnosťou MARCUS INDUSTRY, a.s. máme veľmi   pozitívne skúsenosti pri výstavbe nášho energetického bloku.   Firma je skúsená a dokázala vyriešiť naše potreby a   požiadavky.” 

 Ing. Viliam Ferencei 

 riaditeľ Košická energetická spoločnosť, a. s. 

Energetické stavby

V súčasnosti je veľmi dôležité zabezpečiť optimálnu úsporu energií. Už pri budovaní stavebného diela sa táto úspora dá dosiahnuť hlavne kvalitným prevedením stavebných prác s dodržaním projekčných požiadaviek, použitím kvalitných materiálov a v neposlednej miere skúsenosťami, ktoré MARCUS INDUSTRY, a.s. potvrdzuje už niekoľko rokov. Prípadová štúdia.

Máte projekt ?

Chcete sa dozvedieť viac?

Rekonštrukcie

Každé dielo má svoju životnosť. Tak je to aj so stavbami. Z času na čas je nevyhnutné urobiť opatrenia, ktoré stavebnému dielu opäť prinavrátia jeho pôvodný lesk. V oblasti rekonštrukcií má MARCUS INDUSTRY, a.s. bohaté skúsenosti, či už pri energetických, priemyselných a občianskych stavbách, tak aj pri historických objektoch.

Máte projekt ?

Chcete sa dozvedieť viac?

 Sme veľmi spokojní so službou, ktorú dostávame od   spoločnosti  MARCUS INDUSTRY, a.s. Spolupracujeme   dlhodobo   na viacerých   projektoch, čo svedčí o tom, že sa   vieme   spoľahnúť na tohto obchodného partnera a jeho   skúsenosti“  

 Ing. Arnold Bányász 

 konateľ ENERGYCO, s. r. o.  

1

Inžinierske a dopravné stavby

15-ročné skúsenosti naša spoločnosť uplatňuje aj pri výstavbe inžinierskych a dopravných stavieb. Pri ich realizácii spolupracujeme s osvedčenými subdodávateľskými špecializovanými spoločnosťami. Spoločne dosahujeme vysokú kvalitu uskutočnených prác.

Máte projekt ?

Chcete sa dozvedieť viac?

Pozemné stavby

V oblasti občianskej a bytovej výstavby používame len najkvalitnejšie certifikované materiály od renomovaných výrobcov a dodávateľov. V úzkej spolupráci s projekčnými kanceláriami tým dosahujeme vysoké štandardy kvality prevedených prác a služieb. Kladieme silný dôraz na splnenie Vašich želaní, čo je pre nás samozrejmosťou.

Máte projekt ?

Chcete sa dozvedieť viac?

Výber projektov

Máte projekt ?