+421 910 366 666 office@marcusindustry.com

Oprava odkaliska Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.

Oprava odkaliska Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.

Odkalisko je prírodné alebo umelo vybudované zariadenie na zneškodňovanie jemnozrnného ťažobného odpadu, spravidla hlušiny zmiešanej s rôznym množstvom vody pochádzajúcej z úpravy nerastov a z čistenia alebo recyklácie vody z prevádzky.
Takéto zariadenie musí spĺňať vysoké požiadavky na ochranu životného prostredia a preto je nevyhnutné, aby bolo v súlade so zákonom predpísanými hodnotami. Na udržanie limitov ochrany životného prostredia sa odkaliská musia udržiavať v nenarušenom a nepoškodenom stave, načo slúži monitorovacie zariadenie. Pri zistení narušenia, prípadne poškodenia hrádze odkaliska, sa toto poškodenie musí opraviť.
Tento projekt stavebných prác pri oprave odkaliska realizovala spoločnosť MARCUS INDUSTRY, a. s. a to odvodnením hrádze ako aj vybudovaním monitorovacieho systému kontroly.

Sektor

Inžinierske a dopravné stavby

Klient

Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.

Investor

Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.

Realizácia projektu

MARCUS INDUSTRY, a.s.

Máte záujem o takýto projekt?

Vyplňte kontaktný formulár a poskytneme vám podrobné informácie.

Stiahnite si brožúru

Máte projekt ?