+421 910 366 666 office@marcusindustry.com

Ekologizácia parného kotla TEKO

Ekologizácia parného kotla TEKO

Projektom sa zabezpečila ekologická prevádzka spaľovania zemného plynu a vyvedenie spalín do komína TEKO I. Uvedeným kotlom bol nahradený technicky zastaralý horúcovodný kotol HK4. Realizácia bola zameraná na zvýšenie maximálnej účinnosti kotla na 94%, zlepšenie parametrov kotla znížením minimálneho výkonu na 33% a zvýšením dynamiky kotla na 12t/ h/ min.. 

Použitá technológia plynových horákov od výrobcu Mehldau & Steinfath.

Kotol: 142 MW

Menovitý tlak pary: 13,64 MPa

Menovitá teplota pary: 540 ˚C

Palivo: zemný plyn

Dosiahnuté hodnoty: NOx max. 100mg/Nm3

TZL max.: 5 mg/ Nm3

CO max.: 50 mg/Hm3

Sektor

Energetické stavby

Klient

Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.

Realizácia projektu

MARCUS INDUSTRY, a.s.

Máte záujem o takýto projekt?

Vyplňte kontaktný formulár a poskytneme vám podrobné informácie.

Stiahnite si brožúru

Máte projekt ?