+421 910 366 666 office@marcusindustry.com

Opravy a rekonštrukcie inžinierskych a dopravných stavieb v Košiciach

Opravy a rekonštrukcie inžinierskych a dopravných stavieb v Košiciach

Spoločnosť MARCUS INDUSTRY, a. s. realizuje formou vlastných kapacít ako aj formou subdodávateľských firiem priebežné opravy a rekonštrukcie inžinierskych a dopravných stavieb v meste Košice, prípadne výstavbu nových obslužných príjazdových ciest.

Rekonštrukcie a opravy sa týkajú vedenia technických médií umiestnených vo vozovkách ciest. MARCUS INDUSTRY, a. s. má bohaté skúsenosti s realizáciou predmetných opráv, kde je kladený vysoký dôraz na rýchle a kvalitné prevedenie prác s aspektom na minimalizovanie času odstávky komunikácie.

Sektor

Inžinierske a dopravné stavby

Klient

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.

Realizácia projektu

MARCUS INDUSTRY, a.s.

Máte záujem o takýto projekt?

Vyplňte kontaktný formulár a poskytneme vám podrobné informácie.

Stiahnite si brožúru

Máte projekt ?