+421 910 366 666 office@marcusindustry.com

Naša spoločnosť

Stavebná výstavba|Garancia kvality a spoľahlivosti

MARCUS INDUSTRY, a.s.

Na trhu pôsobíme od roku 2002, najskôr pod obchodným menom MARCUS Stavebná spoločnosť, s.r.o., po zmene právnej formy v roku 2012 už pod obchodným menom MARCUS INDUSTRY, a.s..

Dôvodom vzniku bola snaha uplatniť skúsenosti skupiny pracovníkov v oblasti stavebnej výroby a etablovať sa v košickom regióne. To sa nám aj podarilo.

Po 20 rokoch od vzniku spoločnosti pre nás pracujú dlhoroční odborníci a špecialisti stavebného odvetvia a odvetvia energetiky.

Hlavný dôraz kladieme na dôslednú prípravu projektovej a inžinierskej dokumentácie a v procese realizácie predovšetkým na kvalitné technické prevedenie stavieb.

Ekologická výstavba

Projekty zamerané na obnoviteľné zdroje energií sú našou prioritou.

Inovačná spoločnosť

Pracujeme s najnovšími technológiami v stavebnom odvetví.

Spoľahlivý partner

Partnerstvo je pre nás dôležité a dodržiavanie dohôd považujeme za samozrejmosť.
A

Vždy o krok vpred

Neustále vzdelávanie našich zamestnancov nás posúva dopredu.

Vždy najlepšie riešenia

Pri realizácii projektov hľadáme často unikátne postupy, ktorými chceme dosiahnuť najoptimálnejšie riešenia.

Máte projekt ?