+421 55 685 46 56 office@marcusindustry.com

SME VÁŠ PROJEKTOVÝ PARTNER

Pri našej činnosti používame vysokokvalitné materiály značiek, ktoré dlhodobo a úspešne pôsobia na trhu. Náš systém práce, spôsob realizácie stavieb a systém kontroly kvality nám umožňuje garantovať spoľahlivosť, kvalitu a odbornosť, a to všetko pri zachovaní férových cien.

Naše služby

Projektová a inžinierska príprava stavieb

Zabezpečenie komplexných služieb v oblasti projektovej a inžinierskej prípravy stavieb.

Stavebná a investičná činnosť

Naša spoločnosť Vám pomôže pri realizácii Vašich plánov v rôznych oblastiach stavebníctva. Máme bohaté praktické skúsenosti, ktoré uplatňujeme pri výstavbe energetických, priemyslených, inžinierskych i dopravných stavieb ako aj pri rekonštrukciách občianskych a historických stavieb. Vysoký dôraz kladieme na kvalitu našich prác, ktorou si budujeme dôveru klientov.

k

Zabezpečenie znaleckých posudkov

Naši certifikovaní odborníci v rôznych oblastiach stavebníctva dokážu svojimi teoretickými znalosťami posúdiť hlavne energetické aspekty stavieb a zároveň navrhnúť vhodné riešenie na dosiahnutie úspor energií. Našu prírodu si musíme vážiť, a preto navrhujeme také opatrenia, ktoré okrem značných energetických, a tým aj finančných úspor dokážu zároveň chrániť naše okolie nižšou spotrebou prírodných hmôt.

w

Konzultačná a poradenská činnosť

Ponúkame Vám nielen samotnú realizáciu Vašich projektov, ale zároveň sa snažíme plniť Vaše sny. Aktívne vstupujeme už do predprípravných prác, a to v rámci vzájomných konzultácií a poradenskej činnosti. Chceme byť Vašim partnerom počas celého procesu stavebnej činnosti a preto si vážime Vašu otvorenosť pri dosahovaní Vašich, ale aj našich cieľov.

Oceňovanie stavieb

Štandardnou súčasťou našich prác je oceňovanie a rozpočtovanie stavieb. Bez týchto činností nie je možné zodpovedne a s prihliadnutím na kvalitu materiálov dosiahnuť optimalizáciu nákladov akejkoľvek stavebnej činnosti. Preto na oceňovanie stavebných prác kladieme značný dôraz.

Máte projekt ?