+421 910 366 666 office@marcusindustry.com

Denitrifikácia kotla PK4 a odsírenie spalín

Denitrifikácia kotla PK4 a odsírenie spalín

Projekt spočíva v realizácii katalytickej denitrifikácie spalín na báze keramických katalyzátorov a aktívneho činiteľa amoniaku a realizácii odsírovacieho zariadenia. Pre odsírenie bola použitá tzv. polosuchá metóda odsírenia, ako sorbent je používané pálené vápno CaO. Zníženie obsahu tuhých znečisťujúcich látok v spalinách je zabezpečené v prvom stupni elektrostatickými odlučovačmi a v druhom stupni látkovými filtrami, ktoré sú súčasťou technológie odsírenia.

Parametre denitrifikácie

Menovitý parný výkon: 130 t/ h
Menovitý tlak pary: 13,64 MPa
Menovitá teplota pary: 540˚C

Parametre odsírenia:

Počet kotlov: 2

Prietok spalín (min. – max.): 56 000 – 360 000 Nm3/h
Teplota spalín: 140˚C

Použitá technológia: suchá metóda odsírenia NID od výrobcu ALSTOM, efektívnosť zníženia SOx viac ako o 80% pri minimálnych prevádzkových nákladoch.

Sektor

Energetické stavby

Klient

Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.

Realizácia projektu

MARCUS INDUSTRY, a.s.

Máte záujem o takýto projekt?

Vyplňte kontaktný formulár a poskytneme vám podrobné informácie.

Stiahnite si brožúru

Máte projekt ?