+421 910 366 666 office@marcusindustry.com
Hotel & Café Slávia Košice

Hotel & Café Slávia Košice

Hotel & Café Slávia Košice História skĺbená so súčasnosťou Hĺbka priestoru Hotel & Café Slávia Košice Národná kultúrna pamiatka Hotel a kaviareň Slávia (v minulosti Hotel a kaviareň Savoy, Hotel a kaviareň Royal ) je secesná budova v Košiciach, ktorá stojí na...
4MW elektráreň na biomasu

4MW elektráreň na biomasu

4MW elektráreň na biomasu Video túra 4MW elektráreň na biomasu Výstavba energetického bloku na kľúč pozostávajúceho z parného kotla na biomasu od výrobcu SES Tlmače a.s. a parného turbogenerátora od výrobcu SIEMENS Industrial Turbomachinery Brno. Design bloku je...
Ekologizácia parného kotla TEKO

Ekologizácia parného kotla TEKO

Ekologizácia parného kotla TEKO Ekologizácia parného kotla TEKO Projektom sa zabezpečila ekologická prevádzka spaľovania zemného plynu a vyvedenie spalín do komína TEKO I. Uvedeným kotlom bol nahradený technicky zastaralý horúcovodný kotol HK4. Realizácia bola...
Denitrifikácia kotla PK4 a odsírenie spalín

Denitrifikácia kotla PK4 a odsírenie spalín

Denitrifikácia kotla PK4 a odsírenie spalín Denitrifikácia kotla PK4 a odsírenie spalín Projekt spočíva v realizácii katalytickej denitrifikácie spalín na báze keramických katalyzátorov a aktívneho činiteľa amoniaku a realizácii odsírovacieho zariadenia. Pre odsírenie...
Projekt výstavby kotla K7

Projekt výstavby kotla K7

Projekt výstavby kotla K7 Projekt výstavby kotla K7 Účelom navrhovanej činnosti projektu je zabezpečenie výroby pary pre technologické účely spaľovaním energetického uhlia v novom granulačnom kotly na divíznom závode Energetika v priemyselnom areáli U. S. Steel...