+421 910 366 666 office@marcusindustry.com

按网页翻译

 

Credentials

Reference objects in the implementation area

 • KES, a. s. – 4MW elektráreň na biomasu v areáli VSS
 • TEKO, a. s. – Ekologizácia parného kotla PK3
 • IEG, a. s. – Rekonštrukcia parného kotla PK4 v TEKO
 • TEHO, s. r. o. – Havárie (Rámcová zmluva)
 • SLOVRES, a. s. – Fotovoltaický strešný systém
 • KOLONIAL, a. s. – Fotovoltaický strešný systém
 • Slovenská sporiteľňa, a. s. – Stavebnomontážne práce OM RR, Privatbanking
 • TEKO, a. s. – Oprava strechy strojovne
 • TEKO, a. s. – Sklobetónová výplň na schodište
 • TEKO, a. s. – Sanácia západnej steny strojovne TEKO I a TEKO II
 • TEKO, a. s. – Sanácia stĺpov žeriavovej dráhy v strojovni TEKO I a TEKO II
 • U. S. Steel Košice, s. r. o. – Oprava presklenej explóznej steny PK4
 • U. S. Steel Košice, s. r. o. – Oprava strechy haly kardinálnych pravidiel
 • U.S. Steel Košice s.r.o. – Expedičná hala Dynamoliniek
 • U.S. Steel Košice s.r.o. – Hala KŽ, rada E-F, stĺpy 7 – 13 Zušľachťovňa
 • U.S. Steel Košice s.r.o. – Sádzacia hala C-D na OC1
 • U.S. Steel Košice s.r.o. – Budova Centrálneho skladu režijného materiálu
 • U.S. Steel Košice s.r.o. – Hala ÚMD DZ Mechanika
 • U.S. Steel Košice s.r.o. – Výrobná hala neutrálnej atmosféry
 • U.S. Steel Košice s.r.o. – CSHM
 • HS HSV s.r.o. Košice – Odkalisko č. 4 Zemná hrádza odkaľovacej nádrže
 • U.S. Steel Košice s.r.o. – Šikmá zasadačka – Budova ÚAB
 • U.S. Steel Košice s.r.o. – Sklad olejov – ÚGMMR

Reference Objects in Engineering (Foreign)

 • Siemens Linz Rakúsko
 • VAI Linz Rakúsko
 • XIANG TANG CCM Čína
 • Colakoglu CCM Turecko
 • U.S. Steel Košice s.r.o. – Objekt PDL
 • U.S. Steel Košice s.r.o. – Žeriavová dráha na Pemzárni
 • U.S. Steel Košice s.r.o. – Energorozvody po trasách USSK
 • U.S. Steel Košice s.r.o. – Čerpadlo č. 17 – ČSV
 • U.S. Steel Košice s.r.o. – Kanalizačná šachta a potrubie pri budove SKANSKA
 • U.S. Steel Košice s.r.o. – Kanál DEOXO 1 Kyslikáreň
 • U.S. Steel Košice s.r.o. – Okujový kanál HZ L1, L2 na ZPO 2
 • FANS a.s. Bratislava – Chladiaca veža na OC II v areáli USSK
 • U.S. Steel Košice s.r.o. – Ochrana podzemných vôd 3. etapa
 • U.S. Steel Košice s.r.o. – Nádrž T5 na EC2
 • FNsP Prešov – Ortopedické oddelenie, ambulantná časť FNsP Prešov
 • Chemes Humenné, a.s. – Oprava pieskových filtrov
 • SES, a.s. Tlmače – Sanácia betónovej konštrukcie vozovky
 • Slovenské elektrárne, a.s. – Kompresorová stanica PVE Ružín
 • Hutné stavby, a.s. – Elektrárne Vojany
 • Gemercukor a.s. Rimavská Sobota – Chladiaca veža typ Itterson
 • SEZ š.p. Žilina – Komín Tepláreň Martin
 • ZIPP Bratislava s.r.o., Bratislava – Mostový žeriav
 • Koksmont a.s., Košice – Hasiaca veža VKB 3 – LOMO na DZ Koksovňa
 • Energoservis a.s. Košice – Vodojem VPI v objekte U.S.S.
 • Koksmont a.s., Košice – KŽ I. – II. etapa
 • Ferrostav Plus a.s. Košice – Liata epoxidová podlaha
 • Inžinierske stavby a.s., Košice – Nová Pozinkovacia linka č.3
 • ENVIRON Servis, s.r.o. – Slovnaft a.s. Veľké Kapušany – nádržový blok

您有项目吗?