+421 910 366 666 office@marcusindustry.com
Oprava odkaliska Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.

Oprava odkaliska Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.

Oprava odkaliska Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. Oprava odkaliska Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. Odkalisko je prírodné alebo umelo vybudované zariadenie na zneškodňovanie jemnozrnného ťažobného odpadu, spravidla hlušiny zmiešanej s rôznym...