O spoločnosti MARCUS INDUSTRY, a.s.

MARCUS INDUSTRY, a. s. patrí medzi významné stavebné spoločnosti na Slovensku. Sme stavebnou firmou s bohatými skúsenosťami v oblasti stavebnej a investičnej činnosti, špeciálne sa venujeme aj odvetviu energetiky.

Na trhu pôsobíme od roku 2002 pod obchodným menom MARCUS Stavebná spoločnosť, s. r. o., pričom v roku 2012 sme sa transformovali na obchodný názov MARCUS INDUSTRY, a.s.

Pracujú pre nás dlhoroční odborníci a špecialisti stavebného odvetvia a odvetvia energetiky.

Hlavný dôraz kladieme na dôslednú prípravu projektovej a inžinierskej dokumentácie a v procese realizácie predovšetkým na kvalitné technické prevedenie stavieb.


PREDMET ČINNOSTI

 • Zabezpečenie komplexných služieb v oblasti projektovej a inžinierskej prípravy stavieb
 • Stavebná a investičná činnosť
  • energetické stavby
  • dopravné stavby
  • inžinierske stavby
  • priemyselné stavby
  • občianske stavby
  • bytové stavby
  • rekonštrukcie
 • konzultačná a poradenská činnosť
 • zabezpečenie znaleckých posudkov
 • ocenenie stavieb

chcem sa dozvedieť viac...

NAŠE REALIZÁCIE

 • KES, a. s. 4MW elektráreň na biomasu v areáli VSS
 • TEKO, a. s. Ekologizácia parného kotla PK3
 • IEG, a. s. Rekonštrukcia parného kotla PK4 v TEKO
 • TEHO, s. r. o. Havárie (Rámcová zmluva)
 • SLOVRES, a. s. Fotovoltaický strešný systém
 • KOLONIAL, a. s. Fotovoltaický strešný systém

všetky realizácie

 

CERTIFIKÁTY

 • Certifikát systému environmentálneho manažérstva ISO 14001:2004
 • Certifikát manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci BS OHSAS 18001:2007
 • Certifikát systému manažérstva kvality ISO 9001:2008
 

viac informácií...


 • U. S. Steel Košice, s.r.o.
 • Schüco International KG
 • BRONSWERK HEAT TRANSFER, s.r.o.
 • Košická energetická spoločnosť, a.s.
 • Siemens, s.r.o.
 • Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
 • Tepláreň Košice, a.s.
 • SES Tlmače, a.s.
 • ENERGYCO, s.r.o.

Vytvoril DANNAX s.r.o. | Copyright MARCUS INDUSTRY, a.s.